Jtti
Dedipath洛杉矶机房网络测速,附测试IP与looking glass地址 | VPS精选网

Dedipath洛杉矶机房网络测速,附测试IP与looking glass地址

美国vps 3年前 (2021-04-20) 2327次浏览 0个评论

上周我们在对Dedipath的各个机房做了初步的测试比较,洛杉矶机房是从中脱颖而出的一个机房。那么 Dedipath 洛杉矶机房究竟怎么样,今天我们将会根据 Dedipath 官网给出的洛杉矶机房测试 IP 及 looking glass 对其去程回程的路由跟踪情况、响应延迟情况以及网络带宽等做一个详细的评测,给喜欢洛杉矶机房的朋友一点参考。

 

 

洛杉矶机房 looking glass 信息

机房:Los Angeles (LAX)

LOOKING GLASS :http://lg.lax.dedicontrol.com/

测试 IP:194.180.179.242

文件下载测试地址:100MB 1000MB

 

去程路由跟踪

移动、电信、联通三网走国内直连线路,都没有绕路。联通走 AS4837。

福建移动

跳数 IP 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 183.250.88.113 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 AS9808 1.7 / 1.7 / 2.1
2 192.168.20.1 局域网 2.1 / 7 / 2.3
3 192.168.41.1 局域网 1.9 / 2 / 1.9
4 112.5.215.213 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 AS9808 2.1 / 2.2 / 2.2
5 112.50.220.233 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 AS9808 2.3 / 2.3 / 2.5
6 221.183.48.13 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 AS9808 5.3 / 2.6 / 2.7
7 221.183.89.13 中国 chinamobile.com 移动 AS9808 29.3 / 29.1 / 29
8 221.183.89.34 中国上海 chinamobile.com 移动 AS9808 28.6 / 28.6 / 28.6
9 221.183.89.177 中国 chinamobile.com 移动 AS9808 39.2 / 37.3 / 37.3
10 223.120.12.133 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 204.7 / 204.3 / 204.4
11 223.120.6.218 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 AS58453 / AS9808 204.9 / 204.9 / 205
12 38.104.85.161 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 256.7 / 256.6 / 256.6
13 154.54.3.69 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 257 / 257 / 256.9
14 154.54.25.150 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 261.9
15 38.88.197.162 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com AS174 255.6 / 255.7 / 255.5
16 216.52.255.51 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com AS10912 258.4
17 69.88.129.106 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com AS10912 218.2 / 218.2 / 218.9
18 194.180.179.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 216.4 / 216.3 / 216.5

 

广东电信

跳数 IP 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.45.0.57 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 1 / 0.9 / 1.1
2 183.56.167.125 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4816 / AS4134 1.3
3 121.14.112.125 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4816 / AS4134 6.6 / 7 / 1.5
4 119.147.223.113 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4816 / AS4134 6 / 5.4 / 4.9
5 202.97.91.98 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 7.6 / 7.1 / 6.6
6 202.97.91.194 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 6.7 / 6.1 / 9.5
7 202.97.68.222 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 177.1 / 166.8 / 165.4
8 202.97.92.45 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 172.9 / 168.3 / 171.6
9 4.69.219.45 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com AS3356 / AS3549 166.4 / 162.9 / 162.6
10 4.78.193.6 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com AS3356 / AS3549 165.9 / 172.3 / 166.5
11 194.180.179.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 163.5 / 165.5 / 162.9

 

广东联通

跳数 IP 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 219.129.216.130 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 0.4 / 0.4 / 0.4
2 172.16.69.1 局域网 4.2 / 4.5 / 6.1
3 120.80.253.101 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 1.2 / 1 / 9.8
4 120.80.253.21 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 3.3 / 2.9 / 2.4
5 120.82.0.221 中国广东中山 chinaunicom.com 联通 AS17816 9.1 / 9.2 / 9.1
6 219.158.97.2 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 15.6 / 11.3 / 14.8
7 219.158.97.29 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 14.2 / 9.9 / 13.5
8 219.158.97.210 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 175.8 / 179.5 / 175.1
9 219.158.40.122 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 219.6 / 219.5 / 219.5
10 96.87.8.74 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com AS7922 215.1 / 215.2 / 215.2
11 216.52.255.51 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com AS10912 166.6 / 171.5 / 166.6
12 69.88.129.106 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com AS10912 171.1 / 171.2 / 171.1
13 194.180.179.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com AS35913 170.5 / 170.5 / 170.5

 

回程路由跟踪

福建移动

Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址

广东电信

Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址

广东联通

Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址

文件下载测试

本地文件下载测试速度为 3.7M/s,还不错。

Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址

全国 ping 测试

测得国内平均延时在 178ms 左右,响应速度较快。

Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址

 

总结

Dedipath 洛杉矶机房测试结果还是很满意的,国内延迟较低,响应不错。其次,根据去程、回程路由跟踪来看,三网都走大陆直连线路,没有绕路。虽未涉及 CN2 线路,但也中规中矩。本地文件下载测速达到接近 4M/s,没有拖后腿。综合看来,洛杉矶机房整体表现的很稳定。大家在选择 Dedipath 机房时,可以优先考虑下洛杉矶机房。


VPS 精选网 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨
转载请注明原文链接:Dedipath 洛杉矶机房网络测速,附测试 IP 与 looking glass 地址
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址